Máy Nhồi Bột – Trung Quốc

Máy nhào bột chuyên dụng hàng Trung Quốc.
Mã hàng: HSA hoặc SS

– Là máy chuyên dụng để nhào bột nặng (làm bánh mì lạt và mì ngọt…). Máy chỉ dùng móc xoắn để nhào bột.
– Máy có 2 tốc độ nhanh và chậm. Tuỳ máy có hẹn giờ để thời gian cài chạy tự động cho tốc độ chậm và nhanh.