WS-124CP2TB

Tủ ủ bột nóng lạnh 30 mâm (mát/nóng) hiệu Wusheng. Model: WS-124CP2TB

Kích thước: 1240x1030x2100mm
Kích thước mâm: 40x60cm

Both comments and trackbacks are currently closed.