Tủ bày bánh nóng

Tủ bày bánh nóng.

1.Tủ giữ bánh nóng ở nhiệt độ điều chỉnh được (Bánh croissant, bánh pie…)
2.Tủ hấp, ủ bánh bao.. nhiệt độ đến 105oC.