Tủ Bốn Mặt Kính – Trung Quốc

Tủ Bốn Mặt Kính – Trung Quốc. Hãng sản xuất: Wusheng (WS). Nhãn hiệu WU SHENG (WS).

– Tủ 4 mặt kính sản xuất tại Trung Quốc.
– Loại cao 5 tầng cao 185cm, sâu 73cm. Bề dài tủ tự chọn 1,2m/1,5m/1,8m. Mã WS-10X-FR5. (X=4/5/6 là chiều dài tự chọn).
– Loại cao 3 tầng cao 121cm, sâu 73cm. Bề dài tủ tự chọn 1,2m/1,5m/1,8m/2m/2,4m. Mã WS-10X-FR3. (X=4/5/6/7/8 là chiều dài tự chọn).