Máy chia bột Đài Loan

Máy Chia Bột Đài Loan
Có nhãn hiệu: HUBART (HV). Đài Loan sản xuất