Máy Chia và Máy Se Bột – Đài Loan

Máy Chia và Máy Se Bột – Đài Loan
Có nhãn hiệu: HUBART (HV) và Chanmag (CM)… Đài Loan sản xuất

Là máy chia đều khối bột lớn thành viên bột nhỏ đều nhau. Có máy Chia và Se bột thì có thể se bột tròn lại. Khi bột được đánh xong (bột ướt), ta cần chia bột thành viên đều để tạo hình (Định hình).