Máy Cắt Sandwich – Trung Quốc

Máy cắt bánh mỳ Sandwich Trung Quốc – 31 lưỡi (12mm)

Điện 1pha/220V/50Hz-250W.

  1. Hiệu WuSheng do Trung Quốc sản xuất. Mã WS-31A.
  2. Hiệu Soven do Trung Quốc sản xuất. Mã SS-S31, SS-31SA, SS-SH31
  3. Hiệu Hengwu do Trung Quốc sản xuất. Mã HW-31