Máy Đánh Trứng SoVen – Trung Quốc

Máy Đánh Trứng Hiệu Soven – Trung Quốc

– Máy đánh trứng Trung Quốc model: SS-10BF (10 Lít),  SS-15BF (15 Lít), SS-20BF(20 Lít)