Máy Cắt Thịt – Trung Quốc

Máy Cắt Thịt – Trung Quốc
Máy cắt giò chả, thịt đông lạnh…

Có 2 loại: Tự động và bán tự động: Tùy chọn đường kính dao: 20/25/30 cm.