Máy Cuốn Bột – Đài Loan

Máy Cuốn Bột – Đài Loan
Có nhãn hiệu: HUBART (HV) , CHANMAG (CM) … do Đài Loan sản xuất.