Showing all 10 results

maylambanh.com – các loại lò nướng bánh chuyên dụng cho nghề bánh như: lò nướng hộc, lò nướng ngang, lò xoay, lò nướng xoay, lò nướng bánh mì, lò đối lưu, lò ủ bột, và các loại linh kiện thay thế.