Lò Xoay – Đài Loan

Lò Xoay – Đài Loan

Lò có xe nướng (xe đẩy vào trừ lò 8 mâm) xoay bên trong, có chức năng steam nước, chuyên dùng để nướng bánh lạt.