Lò đối lưu điện 4 mâm

Lò đối lưu điện 4 mâm

Chuyên dùng cho nướng bánh mì lạt (mì ổ) hay Baguette.. Có chức năng Phun nước (Steam) mạnh nướng bánh mì lạt.