Lò Xoay – Italy

Lò Xoay – Italy

– Lò có xe nướng xoay bên trong, có chức năng steam nước, chuyên dùng để nướng bánh lạt.