Lò Xoay – Trung Quốc

Lò Xoay – Trung Quốc

– Lò có xe nướng xoay bên trong, có chức năng steam nước, chuyên dùng để nướng bánh lạt
– Có các nhãn hiệu: SOUTH STAR và SANHUA do Trung Quốc sản xuất.