Kho Đông Lạnh, Kho Mát – Đài Loan

Kho Đông Lạnh, Kho Mát – Đài Loan

– Thiết kế, thi công Kho trữ đông hoặc cấp đông hoặc kho mát chứa hàng tùy chọn.
– Kích thước, độ dày vỏ kho (PU) tùy chọn theo yêu cầu.