Tủ Đông – Đài Loan

Tủ Đông – Đài Loan – Hãng sản xuất: Ruey Shing (RS).

– Trữ đông thực phẩm các loại, kem ăn, kem sữa tươi…
– Tủ trữ đông Đài Loan hiệu RUEY SHING.